குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு


குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்


 http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls

பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்
இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்

ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

Important Rules For Trading

☆ Always do your analysis before trading ☆ Always have a clear and reasonable idea of your objective ☆ Never trade on emotions or other people's forecasts ☆ Buy at support and sell at resistance ☆ Always trade with "STOP LOSS" ☆ Never hold a losing position over night ☆ Never add to a losing position ☆ Never risk more than 5% of your trading capital on one trade ☆ Take responsibility for your own trades ☆ If you are breaking any rules ***STOP TRADING*** Because you are out of control ☆